MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website cầm đồ trực tuyến Tindungnhanh.com bao gồm: email, điện thoại, tên khách hàng, thông tin hay hình ảnh tài sản, nhu cầu vay vốn … Đây là các thông tin mà  Tindungnhanh.com thu nhập nhằm giữ liên lạc và cập nhật thông tin khoản vay cho khách hàng.
 • Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của bạn và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của chúng tôi về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
 • Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste cầm đồ trực tuyến Tindungnhanh.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 • Tindungnhanh.com sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
 • Cung cấp các thông tin dịch vụ của website cầm đồ trực tuyến Tindungnhanh.com đến khách hàng;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy thông tin khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khác;
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong giải quyết khiếu nại và trong những trường hợp đặc biệt.
 • Sử dụng dữ liệu khách hàng để Tindungnhanh.com tiến hành các thống kê, nghiên cứu nội bộ.
 • Thông báo đến khách hàng khi có những chương trình, chính sách mới của Tindungnhanh.com.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Tindungnhanh.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

 • Dữ liệu cá nhân của khách hàng trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Tindungnhanh.com và được bảo mật thông tin cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ.

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Tindungnhanh.com
 • 57 Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
 • Email: hotro@tindungnhanh.com

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên Tindungnhanh.com được Tindungnhanh.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tindungnhanh.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện cho những mục đích nêu ở Mục 2 hoặc khi có sự đồng ý của khách hàng, hoặc trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng hay phục vụ những mục đích hoạt động nêu trên của Tindungnhanh.com.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Tindungnhanh.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán/ chứng từ số hóa/ thông tin về tài sản cầm cố/ thông tin khoản vay… tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Tindungnhanh.com.
 • Khách hàng được yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin cung cấp cho Tindungnhanh.com. Tindungnhanh.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng mà nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó là không chính xác.